วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คืออะไร

คำว่า "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์" เราคงคิดตามคำ เทคโนโลยี + คอมพิวเตอร์ แน่ๆๆ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer นิยมอ่านในภาษาไทยว่า คอม-พิ้ว-เต้อ) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย

  • ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting)
  • ความเร็ว (Speed)
  • ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)
  • ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
  • การจัดเก็บข้อมูล (Storage Capability)
  • ทำงานซ้ำๆได้อย่างอัตโนมัติ (Repeatability)
  • การติดต่อสื่อสาร (Communication)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น